Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poplatky za odpad

Autor: Pavel Bocek

Založeno: 10.01.2008, 10:49

Odpovědí: 33

Je všeobecně známo, že občan s vysokým příjmem vytváří až mnohonásobně víc komunálního odpadu , nežli například ten, kdo žije jen s životním minimem. Přesto v naší obci Hrádek platíme všichni stejný poplatek za odpad. Ve skutečnosti to znamená, že ty nejchudší vrstvy obyvatel DOPLÁCEJÍ ze svých finančních prostředků na ty nejbohatší!
Proto by mě zajímalo, zdali obec Hrádek už tento problém nějak řeší?

 Odpovědět na příspěvek

 
 Re: Poplatky za odpad

Autor: Robert Borski

Založeno: 14.01.2008, 10:58

Zdravím, Pane Bocku,

Musím říct, že máte nevšední pohled na výše zmiňovanou skutečnost.

Obec Hrádek nevytváří rozpětí poplatků za odpady podle kriteria bohatý chudý. Poplatky za odpady musí každý trvale bydlící člověk (na území ČR) platit povinně dle zákona. Mladý, starý, vysoký, nízký, bohatý i chudý.

Je pravda, že Obec může ovlivnit výši poplatku zavedením systémem slev. Obec Hrádek v předminulém roce zrušila některé slevy pro zjednodušení systému. Sestavování poplatku na míru každého občana by vyžadovalo další složitou (a velmi problematickou agendu). Chápu, že z určitého úhlu pohledu se může tento zjednodušený systém jevit pro určité kategorie občanů méně spravedlivý. Nechceme však v obci zavádět nestandardní regulátory.

Nikdy jsem se nesetkal se statistikou, která by dokazovala, že člověk s vysokými příjmy tvoří mnohonásobně více odpadu. Pokud to není pouze vaše dedukce a čerpáte z nějakého zdroje, uveďte z kterého. Nesouhlasím, že člověk ze životním minimem doplácí na člověka s vysokým příjmem, tím, že poplatky jsou zprůměrované. Naopak, člověk s příjmem platí daně, ze kterých je kompletně vypláceno životní minimum pro člověka, který nepracuje. To je princip solidarity. V dnešní době je v obci Hrádek pouhých cca 50 občanů nezaměstnaných (určitá část z nich pracovat nechce a dobrovolně se spokojí s životním minimem). Když se podíváte na stránky úřadu práce v Třinci, zjistíte, kolik tam je pracovních příležitosti.

Neumím si představit, jak byste chtěl technicky řešit výši poplatku podle kriteria bohatý - chudý. To by občané museli posílat na obec potvrzení o výši příjmu nebo daňová přiznání? A pak by nějaká komise rozhodovala, který z nich podle příjmu tvoří více odpadu? Existují lidé s vysokým příjmem, kteří jsou často na cestách, v práci a část odpadu tvoří mimo obec. To je také argument.

Jiný příklad: v Hrádku žije člověk, který vlastní v Hrádku hodně nemovitostí (je tudíž bohatý), ale tvrdí, že nemá žádný příjem a nemá z čeho platit poplatky a dokonce prý neprodukuje žádný odpad (papír spálí v peci, a konzervy odveze do sběru). Nechce pochopit, že poplatek je stanoven podle zákona a týká se plošně všech občanů.

Někteří říkají, že starý občan produkuje méně odpadu než mladý. Jiní zase, že děti produkují méně odpadu než dospěli. Vždy se však jedná o velmi individuální a prakticky (v obecném měřítku) nezměřitelnou záležitost. Malé děti a někteří velmi staří občané používají jednorázové pleny. Tyto pleny pak nezřídka tvoří podstatnou část obsahu popelnice. Někdo, ať už bohatý nebo chudý, část odpadu pokoutně (často v nočních hodinách) spaluje v kotli na tuhá paliva a tudíž oficiálně produkuje méně odpadu než jiný, který plní popelnice veškerým odpadem.

Do poplatku za odpady jsou zahrnuty i náklady na tzv. velkoobjemový a nebezpečný odpad. Ze svých zkušeností vím, že nelze změřit, zda této služby využívají spíš obyvatelé s větším či naopak menším příjmem. Tuto možnost mají ovšem všichni. Někdo tam přiveze spoustu haraburdí, někdo tam nenahází několik let nic. Taky by mohl některý občan z tohoto důvodu vznášet připomínky k spravedlivějšímu nastavení systému. Atd., atd.

Váš požadavek na rozlišování výše poplatků podle příjmů občanů Obec Hrádek nehodlá zavádět.

Robert Borski

 Odpovědět na příspěvek

  
 Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Pavel Bocek

Založeno: 15.01.2008, 10:01

Také zdravím, pane místostarosto.

Vzhledem k tomu, že jste mi na můj dotaz odpověděl dost obšírně (za což vám samozřejmě děkují), tak si dovolím také poněkud obšírněji zareagovat na některé vaše, podle mého názoru, rovněž dost nevšední názory.

Ve druhem odstavci vaši odpovědi píšete, že každý občan ČR je dle zákona povinen platit poplatek za odvoz odpadu. To já samozřejmě vím, že platit musí všichni, ať už to je dlouhý, široký nebo i bystrozraky, které jste vy možná ve své odpovědi zapomněl uvést. Ale teď už vážně: mě však jde spíše o to, že každé město nebo obec má možnost tyto poplatky regulovat. Ve včerejším Frýdeckomísteckem a třineckém deníku je například uvedeno, že v Česku už pětina obci platí jen zato, jak ČASTO (!) jim vyvážejí popelnice, a v Nove Páce neplatí občane za odvoz odpadu vůbec! A možná , že naše obec by se měla právě tímto směrem také ubírat.

V třetím odstavci uvádíte, že obec Hrádek v předminulém roce zrušila některé slevy pro zjednodušeni systému, a že nechce zavádět nějaké nestandardní regulátory. Ale právě tyto, podle vás nestandardní regulátory, jak jsem se už zmínil, FUNGUJI v pětině Českých obci k větší spokojenosti občanu. Takže mluvit o nějakých nestandardních regulátorech není asi správné. A to co je pro obec nejjednodušší ještě neznamená, že musí byt i nejvýhodnější pro občany. Ale chápu, že cílem každého člověka, včetně člověka pracujícího na úřadě, je mít svoji práci co nejjednodušší. Ale pochopte i vy, že i občan chce prožit svůj život také co nejspokojeněji.

V čtvrtém odstavci píšete, že jste se ještě nikdy nesetkal se statistikou, která by dokazovala, že člověk z vysokými příjmy vytváří až mnohonásobně více odpadu, a že nesouhlasíte, že člověk z životním minimem doplácí na člověka s vysokým příjmem, tím, že poplatky za odpad jsou zprůměrněné. Abych pravdu řekl pane Roberte, tak žádnou takovou statistiku jsem ještě nikdy neviděl ani já. Otázkou možná zůstává proč se takovéto statistiky nevedou? Ale vezmeme si například chudou rodinu se třemi Malými dětmi, která žije v dvoupokojovém bytě, nemá auto, bazén, zahradu… a nepoužívá ani vámi zmíněné jednorázové plenky(perou si klasické plenky sami), a naproti tomu jinou 5ti člennou bohatou rodinu, která vytápí některé místnosti v nichž se ani nezdržuje, denně používá auto, vytápí bazén na zahradě… a pro své 3 male děti nepoužívá jenom jednorázové plenky, ALE VYUŽÍVA I VŠECHNY DALŠÍ VYMOŽENOSTI DOBY. Myslíte si opravdu, že obě tyto rodiny produkuji stejné množství pevného odpadu? A to ještě neberu v úvahu, že takovéto rodiny mnohonásobně víc znečisťuji i ovzduší, a když nastane smogová situace, tak vezmou svoje děti a odjedou autem ( čímž ještě více znečisti vzduch) se rekreovat na hory, nebo do zahraničí, kde je vzduch čistší. Naproti tomu chudé rodiny s malými dětmi musí zůstat na místě a téměř doslova veškeré jedovaté látky ze zamořeného ovzduší vydychat.
Sam velmi dobře vím, protože během svého života jsem byl bohužel nucen prožit i některá velmi těžká životni období, že 5ti členná rodina žijící pouze ze životního minima, "neprodukuje" téměř žáden odpad, protože finanční prostředky ji sotva vystačí pouze na základní potraviny. Ale v současné době rovněž také vím, že čím více moje rodina utrácí, tím víc odpadu vytváří. Takže dobře vím očém mluvím.
Dalším přikládám vám může byt i současna bohatá italská Neapol, kde v ulicích leží statisíce tůn odpadu, které nikdo nechce odvážet. Myslíte si, že něco obdobného by mohlo vzniknout v některém jiném obdobně velkém městě v nějaké rozvojové zemi? Já si to nemyslím.
A k vašemu principu solidarity snad jen tolik. Neznám na světě člověka, který by například skočil 10 krát výš, nebo 10 krát dál nežli jiný průměrný člověk. Takto bych mohl pokračovat i ve všech ostatních sportovních i "nesportovních disciplínách". A proto jsem také i přesvědčen, že nikdo z nás není v práci 10, nebo i více krát výkonnější, nežli je průměrný občan. A přesto v naši společnosti žiji lide, kteří pobírají takové platy, jako by byli i 30 krát výkonnější nežli jsou ostatní občane. Jakým právem? Pokud mi chcete ale namítnout, že mezi námi skutečně žiji lide, kteří jsou 10 krát pracovitější, nebo chytřejší a zaslouží si 10 krát vyšší výdělek nežli ostatní, tak vás PROSIM pane Roberte, aby jste mi alespoň jednoho z nich vyjmenoval.
Takže můj závěr v této záležitostí zni jednoznačně: Chudí občane jsou chudí jen proto, že téměř žáden princip solidarity v této věci v naši společnosti neexistuje!
Dále píšete, že v naši obci je pouze 50 nezaměstnaných, a že určitá část z nich pracovat nechce. Sam jsem byl v minulosti nechtěně nezaměstnány, když mě Třinecké železárny propustily pro nadbytečnost, a to i přesto, že moje pracovní místo zůstalo nadále zachované. Proto dobře vím, jak těžce se snáší výroky vašeho typu, že někdo nechce pracovat. (Mimochodem, můžete mi alespoň jednoho z těchto 50 vyjmenovat? Pokud ne, tak by jste měl, pane Roberte, minimálně urychleně vzít tento svůj výrok zpět.)
A k vaši námitce, tak, jak to z podtextu vaši odpovědi vyplývá, že každý, kdo pracovat chce, tak může, musím říct, že TO PRAVDA NENÍ(!). Z nedávných statistických údajů jednoznačně vyplývá, že v ČR je přes 500 tisíc nezaměstnaných a pouze 270 tisíc volných pracovních míst. Takže přes 230 tisíc lidi prostě pracovat nemůže i kdyby jakkoliv chtělo.

Ale vrátím se ještě spět k odpadu. V dalších odstávcích své odpovědi mimo jiné uvádíte, že si neumíte představit, jak bych chtěl technicky řešit výši poplatku podle kriteria bohatý – chudý. Kromě už zmíněných argumentu, bych snad ještě dodal, že někteří občane mají i takový názor, že poplatky za odpad by měly byt stanoveny například ve výši 0,5% z celkového příjmu občana. Myslím si, že pro žádného občana by i v tomto případě nebylo až tak složité jednou za čas donést na úřad daňové přiznáni.Jsem přesvědčen, že ani proti takovémuto systému by nikdo příliš neprotestoval. A pokud ano, tak ať se ozve a zápoji se do diskuse. Já mu ochotně předložím další argumenty.
Připouštím ale, že i tento názor se vám bude zdát poněkud utopisticky, stejně tak, jako se kdysi mnohým zdálo utopistické, když někdo řekl, že země se otáčí kolem slunce a ne slunce kolem země.
Proto bych uvítal pane Roberte, aby jste tuto problematiku projednali na nejbližším zasedáni zastupitelstva obce Hrádek a teprve pak mi sdělili, k jakému společnému závěru jste v této věci dospěli.

Děkuji za pochopeni.

Pavel Bocek

 Odpovědět na příspěvek

   
 Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Pavel Bocek

Založeno: 16.01.2008, 15:12

Vážené dámy, vážení panové z obecního zastupitelství obce Hrádek.

Zajímalo by mě: 1. Zdali souhlasíte z dosavadním systémem placeni poplatku v naši obci za odvoz odpadu? 2. Nebo mate k tomu nějaké výhrady. Pokud ano, tak jaké?

Domnívám se, že jeto jeden ze dvou hlavních problému (první je dálnice), které zajímají nejenom mě, ale i naprostou většinu našich spoluobčanu. Proto bych vás PROSIL, aby jste kromě pana místostarosty, který už na tyto dotazy vlastně odpověděl, odpověděli i vy všichni další. Co kdybys nepřiklad začal ty, pane Bronku Válku, jako služebně nejstarší zastupitel v naši obci.
Myslím si, že pokud internetová diskuse má byt účelná a k prospěchu nás všech, tak by každý osloveny měl odpovědět minimálně do 24 hodin. Proto vás prosím, pokud možno, o dodrženi této lhůty.

S pozdravem
Pavel Bocek

 Odpovědět na příspěvek

    
 Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Pavel Bocek

Založeno: 18.01.2008, 15:15

Vzhledem k tomu, že nikdo z vás, které jsem oslovil, mi doposud neodpověděl na moje dvě otázky, tak jsem se rozhodl DAROVAT jeden par svých chovných poštovních holubu tomu, kdo z vás mi první odpoví.

 Odpovědět na příspěvek

     
 Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Xaver

Založeno: 20.01.2008, 17:53

Pane Bocek fandim Vášim názorum, ale budete muset asi nabidnout k darování cely svůj holubnik.

 Odpovědět na příspěvek

    
 Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Robert Borski

Založeno: 23.01.2008, 10:26

Vážený pane Bocku,

Děkuji za Vaší obšírnou reakci. Některé vaše argumenty akceptuji. Nicméně za svým názorem si stojím a nechtěl bych měnit systém podle kriteria bohatý - chudý. Určité spravedlivěší řešení my mohlo být toto: občan by platil každý jednotlivý odvoz popelnice, podle toho kolik vyprodukuje odpadu. Některé rodiny by měly jednu popelnici a některé třeba tři popelnice. Myslím, že takto by to bylo spravedlivé. Má to však dva háčky: Za prvé to neumožňuje zákon. Zákon stanovuje poplatek, v rozmezí od 250 do 500 Kč na osobu za rok. Poplatek je stanoven paušálně a platí na celém území ČR. Obec samozřejmě může udělovat slevy. Ale odpustit celý polatek, podle mého názoru, nelze. Takže nevím, zda v obci, kde zcela zrušili poplatky za odpady, postupují košer. Ale nejsem právník, mohu se mýlit.
Druhý háček spočívá v tom, že pokud by lidé platili jednotlivé popelnice, v rámci ušetření nákladů by někteří nepoctivci znovu tajně vyváželi odpadky na skládky nebo by je v nočních hodinách pálili v peci. A to by nebylo dobré pro obec. Takhle když musí platit poplatek paušálně, je zbytečné, aby odpadky likvidoval pokoutně. Nic by tím neušetřil.

Poplatky za odpady rok od roku rostou, odpadové firmy neustále zvedají ceny, rostou i ceny skládkovného. Bohužel, rychlým tempem se v tomto ohledu přibližujeme západní Evropě. Jediné co má opačný (zlevňující) vliv na výši poplatku je vyprodukované množství separovaného odpadu (sklo, plasty). Za tento vytříděný materiál obdržela obec v loňském roce kolem 150 000 Kč. A tyto prostředky obec vkládá do odpadového hospodářství. Také podle toho stanovuje výši poplatku v příštím roce.

Pokud skutečně trváte na vašem stanovisku přehodnotit a změnit systém slev v poplacích za odpady, jediným kompetentním rozhodnout o vašem požadavku je zastupitelstvo. To se sejde ve středu 30.1. v 16:00. Je důležité, abyste svou žádost zaslal to této doby písemně. Nikoliv prostřednictvím internetové diskuze.

Holuby si, prosím, ponechte.

Poznámka: Co se týče Bronislava Walka, hovořil jsem s ním o vašem požadavku, aby vám odpověděl. Sdělil mi, že nemá v současné době k dispozici internet. Ať Vám odpovím (v jeho zastoupení)toto: Dnes večer v 20:00 Vám bude k dispozici u sloupu trafostanice a odpoví vám na všechny vaše dotazy.

S pozdravem

Robert Borski

 Odpovědět na příspěvek

     
 Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Pavel Bocek

Založeno: 23.01.2008, 17:06

Vážený pane místostarosto,

i já Vám děkuji nejen za Vaši reakci na některé moje připomínky ohledně poplatku za odpad, ale i zato, že některé moje argumenty v této záležitosti akceptujete. Rovněž si myslím , že v současné době by v naši obci bylo nejspravedlivější to, že občan by si platil každý jednotlivý odvoz popelnice, podle toho kolik odpadu vyprodukuje.

Já osobně v současné době nechci za každou cenu přehodnocovat a měnit dosavadní systém poplatku za odpady. A proto také žádnou písemnou žádost v této záležitosti momentálně podávat nehodlám. Jde mi spíše o to, aby obdobnou žádost podal někdo ze stávajícího zastupitelství naši obce. Proto jsem také v této záležitosti oslovil všechny zastupitele, protože nevěřím, že všichni v této problematice mají stejné názory, jako Vy váženy pane starosto.
A holuby, ty si rad ponechám. (Chtěl jsem jen trochu odlehčit tuto diskusi.)

Co se tyče nabídky pana Bronislava Walka, že dnes večer mi bude ochoten u sloupu trafostanice odpovědět na všechny moje dotazy, tak uvádím následující: Za nabídku děkuji, ale žádné další dotazy „mezi čtyřmi očima“ na něj nemam. Z vlastních zkušenosti totiž vím, že pan Bronislav na jedinou položenou otázku dokáže „odpovídat“ i více jak hodinu, aniž by odpověděl!!! ( A to bych asi venku umrzl.) Navíc jsem přesvědčen, že pan Bronislav je schopen mezi čtyřmi očima odpovídat jinak nežli na veřejnosti. Proto jsem také chtěl, aby odpověděl alespoň trochu veřejně. A proto také dnes večer u sloupu trafostanice panu Bronislavu Walkovi, jako sousedovi nabídnu, že můj internet je mu KDYKOLIV ZDARMA k dispozici.

S pozdravem
Pavel Bocek

 Odpovědět na příspěvek

     
 Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Xaver

Založeno: 24.01.2008, 21:26

Vážený pane místostarosto,

Ve svém textu jste neodpověděl panu Bockovi na dvě, podle mého názoru, dost zásadní otázky.
Proto si dovolují Vám je znovu připomenout:
1. Můžete vyjmenovat z naši společnosti alespoň jednoho, kdo je tak pracovitý a chytrý, že si zaslouží až 10 krát vyšší výdělek nežli ostatní?
2. Můžete vyjmenovat alespoň jednoho z těch 50ti nezaměstnaných občanu obce Hrádek, který, jak jste Vy uvedl, skutečně nechce pracovat?

 Odpovědět na příspěvek

      
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Robert Borski

Založeno: 25.01.2008, 20:49

Vám, pane Bocku alias Xavere odpovím milerád

1. Úspěšný podnikatel může vydělávat neomezeně. Jeho příjem je závislý na poptávce a na konkurenci. Když svou službu nebo výrobek prodá mnoha zákazníkům a netlačí ho konkurence k minimální marži může vydělat i 100 x více než ostatní. Když takovýto pornikatel své zisky dále proinvestuje na rozvoj podniku, jeho firma roste a může zaměstnat více lidí. Mnoho podnikatelů navíc hojně sponzoruje nejrůznější kulturní, sociální, sportovní a jiné projekty. Jsou tedy pro společnost velkým přínosem a nic na tom nezmění míra závisti těch co mu to nepřejí.

Také zaměstnanec v soukromé sféře je placen nejenom podle toho zda je pracovitý a chytrý, ale také podle toho jak náročné a společensky důležité zaměstnání vykonává, dále jakou má v podniku funkci, ale především jak velký je převis poptávky po tom kterém zaměstnání. Stejně pracovitý a chytrý soustružník v dnešní době vydělá mnohem více než stejně pracovitý a chytrý tesař jednoduše proto, že po soustružnících je v našem regionu mnohem větší poptávka než po tesařích. Existují profese, příklad: obchodní zástupce, kde je běžná součást platu tzv. motivační složka. Zaměstnanec dostává k platu určité procento ze zisku, podle toho jak velký on sám udělá obrat. Když je obchodník šikovný, může klidně vydělat 10 x více než jeho méně šikovný kolega. Na tom není nic divného. Nutno zdůraznit, že oba mají stejné šance!

Ve státní správě jsou platy určovány zejména tarifem. Výše tarifu určují známé proměnné jako je například dosažené vzdělání, délka praxe, funkční příplatky, atd. atd. Mysím ale, pane Bocku, že všechno co jsem uvedl výše je vám notoricky známo, nejsem kompetentní poučovat vás.

Ta doba, kdy se říkalo: "Choć sie robi, choć sie ležy - dva tysiónce sie naležy. A kdo kómunista - dva tysiónce tři sta" je naštěstí dávno pryč.

2. Veřejně vyjmenovávat občany, kteří nechtějí pracovat je, jak jistě chápete, velmi citlivá záležitost. Když jsme ve firmě dělali výběrové řízení, pracovní úřad nám posílal lidi. Někteří měli zájem o práci, ale pouze na černo, jiní chtěli pouze to, abych jim orazítkoval lejstro, že se ucházel o práci, ale nebyl vybrán. Jenom jedná část ucházečů chtěla opravdu pracovat.

Ale když mermomocí chcete příklad, máte ho mít. Jednou (je to již dávno)jsem nabízel práci i vám, Pane Bocku (v dobré víře). Vy jste mi odpověděl, že vám po revoluci Třinecké železárny natolik otrávily život, a proto jste je opustil. A že tato zkušenost byla pro vás natolik traumatická,že už z tohoto pricipu práci nevyhledáváte. Nevím jak tomu je dnes. Ale tak nebo tak, práce je právo, ne povinnost.

 Odpovědět na příspěvek

       
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Pavel Bocek

Založeno: 26.01.2008, 14:29

Pane místostarosto,

pokud si alespoň troch pozorně přečtete moje dvě otázky a následně dvě vaše poslední „odpovědi“ na ně, tak celkem snadno zjistíte, že jste mi znovu ani na jednu z nich ani náznakem neodpověděl. Místo konkrétní odpovědi se neustále snažíte, až jakýmsi zarputilým způsobem obhajovat bohaté podnikatele a děláte z nich jakési chudáky, kterým všichni ostatní jen závidí, a na druhé straně z chudých nezaměstnaných děláte téměř gaunery, z nichž mnozí nechtějí za žádnou cenu pracovat. Já se vůbec nedivím, že ve firmě, kterou vy zastupujete, někteří nezaměstnání občane pracovat nechtějí, když vy se o nich tak ponižujícím a nefér způsobem vyjadřujete. A navíc: já osobně mám z nezaměstnanými občany dobré zkušenosti a vážím si jích mimo jiné i proto, že dokážou stát nekonečné fronty na práci, tak, jako kdysi stali v obdobných nekonečných frontách třeba na banány. Proto si vám k dvou stále nezodpovězeným otázkám, dovolím přiložit další 3 následující:

1. Proč neodpovídáte konkrétně na zcela konkrétně položené otázky?
2. Proč mi neustále odpovídáte na něco, na co jsem se já vás nikdy neptal?
3. Proč píšete a zveřejňujete zcela NEPRAVDIVÉ(!) údaje o mojí osobě?

Víte, vážený pane Roberte, během svého života jsem se už naučil žít a celkem i dobře vycházet i z lidmi, kteří už v minulosti o mně po naši obci šířili různé pomluvy a lživé informace, jen proto, aby mě, jak se říká umlčeli a nemuseli mi na nic odpovědět. Příkladem můžou být i některé mé už dávno písemně předložené otázky, na které mi do dnešního dne obecni úřad v Hrádku neodpověděl. Ale já se v této diskusi nechci stále vracet jen do dávné minulosti. Řešme současnost.

S pozdravem

Pavel Bocek

 Odpovědět na příspěvek

       
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Xaver

Založeno: 27.01.2008, 15:15

Pane místostarosto Roberte Borski!

Tváříte se, jako kdybyste objevil Ameriku. Ale žádnou novou Ameriku jste neobjevil! Mohl by jste vědět, že na jednom počítači nemusí pracovat jen jedna osoba, ale může pracovat i více osob. Z panem Bockem se už znám od doby, kdy zakládal Sdružení nezaměstnaných občanu ČR. Jsem mu velmi vděčny zato, že už tenkrát mi pomohl dostat se z dost těžké moji životni situace a naučil mě pracovat na počítači. V poslední době mi dokonce nabídl kdykoliv zdarma i svůj internet, což by asi firma, kterou vy zastupujete nikdy neudělala. Pokud píšu pod přezdívkou Xaver, tak to je především proto, že nejsem občanem vaši obce a nechci aby moje jméno bylo zaměňováno z jedním z mých jmenovců, který žije ve vaši obci.

Jak znám pana Bocka, tak vím, že má dost odvahy nato, aby všechny svoje texty podepisoval svým pravým jménem. Ještě nikdy jsem u něj nezaznamenal, aby něco psal anonymně, nebo pod jiným jménem. Tím, že jste veřejně označil pana Bocka „alias Xaver“ jste mu v očích veřejnosti velmi ublížil. Proto vás žádám, aby jste se mu zato co nejrychleji v této diskusi omluvil!

Xaver

 Odpovědět na příspěvek

        
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Robert Borski

Založeno: 27.01.2008, 18:15

Máte pravdu, Pane Bocku, u vašeho počítače může pracovat zdarma vícero osob. Jeden z nich asi bude váš jmenovec Xaver. Seznamte mě s ním, ja se mu rád omluvím (jako bonus mu budu poskytovat rovněž internet zdarma). Pokud jsem se vás dotknul, omlouvám se i vám (jsem rád, že jsem to stihl do 24 hodin).


Nejsem odborník na sloh, ale vašich textů jsem už přečetl celý šanón, který máme na obci. Podle této zkušenosti vnímám váš styl psaní jako velmi osobitý a svým způsobem nezaměnitelný. Tento styl používá i váš jmenovec Xaver. Takže nejenom stejná IP adresa, ale i stejná gramatika, stejné chyby, slovosled, atd. Promiňte, že jsem vyjímečně upřednostnil intuici a spojil jsem Vás v jedno.

Jste asi prvním, který podle internetu dokážete rozeznat jak se tvářím. Pozoruhodné!

Ještě jednu informaci na závěr. Pro pana Bocka a Pana Xavera. Připadá mi, že tuto diskuzi využíváte jako určitou formu zábavy nebo výplň dlouhé chvíle. Všiml jsem si, že na vaše duchaplné a demagogické otázky odpovídám pouze já. Ale nechci a nebudu již dále participovat na vašich krátochvílích. Vím o smysluplnějším vyplnění svého volného času. Pokud by se vás tyto věty dotkly (což předpokládám), omlouvám se již předem.

Pokud budete mít otázky, týkající se obce Hrádek, na které máte právo, prosím, zašlete je raději písemně přes podatelnu OÚ (stejě tak jak jste to dělal v minulých obdobích). My vám do 30-ti dnů odpovíme.

 Odpovědět na příspěvek

         
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Xaver

Založeno: 29.01.2008, 17:31

Pane místostarosto,

i přesto, že si zcela evidentně pletete pojmy z dojmy, tak si myslím, že vám rozumům. Za Vaši nabídku, že můžu kdykoliv zdarma pracovat na Vašem internetu, děkuji, ale stačí mi jeden internet. O seznámení s Vámi nestojím. Na OÚ v Hrádku nemůže být ani jeden můj text, protože tam jsem ještě nikdy žáden text nezaslal!
A to, že se obdobně písemně vyjadřují alespoň tak, jako pan Bocek, je jeho zásluha a pro mě pocta, protože ještě do nedávena jsem se písemně neuměl vyjadřovat vůbec.
Jsem rad, že jste vyhověl moji žádosti a panu Bockovi se omluvil, za některé své nepravdivé výroky, které jste pronesl na jeho adresu.

Xaver

 Odpovědět na příspěvek

          
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Jarda

Založeno: 30.01.2008, 15:56

Nic ve zlém, ale z jak daleké goralie jste, že jste se ještě donedávna neuměl písemně vyjadřovat?
Pan Bocek vypadá jak učitel národů

 Odpovědět na příspěvek

         
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Pavel Bocek

Založeno: 31.01.2008, 13:48

Vážený pane místostarosto,

vzhledem k tomu, že jsme se dostali od debaty o poplatcích za odpad, až k diskusi, která nemá s tím to tématem vůbec žádnou souvislost, dovolím si vrátit tuto diskusi ještě zpět na její začátek.

Já jsem Vás nežádal ani nijak nenutil, aby jste mi konkrétně Vy odpověděl na moji úvodní otázku. Do této diskuse jste tedy vstoupil sám a dobrovolně. Kdyby jste mi na moji úvodní otázku odpověděl bez zdlouhavého úvodního komentáře, tak bych vám pravděpodobně byl poděkoval, tak, jako jsem to například před tím učinil v diskusi „Topole“, a věc bych považoval za ukončenou. Bohužel, i na některé další Vaše, podle mého názoru, zcela demagogické komentáře se prostě nedalo nereagovat. Z tohoto důvodu vyplynuly některé, a to zase podle Vašeho názoru, zcela demagogické moje otázky, na které jste se Vy rozhodl ne jen neodpovídat, ale pokusil se mě i tak trochu zesměšnit v očích veřejnosti například tím , že dělám ve svých textech chyby. Já mám polskou národnost i polské školy a tak je velmi pravděpodobné, že chyby dělám. Přesto si myslím, že se český umím daleko lépe vyjadřovat, nežli Vy se umíte vyjadřovat polský. (Mimochodem: uměl by jste mi Vy odpovědět polský na polsky položenou otázku?)

Za další nefér jednáni v této diskusi považují od Vás to, že používáte slovní výroky například:vám pane Bocku odpovím milerad…, nebo, když mermomocí chcete, tak vám odpovím…, a přitom nejenže vůbec neodpovídáte na konkrétně položené otázky, ale „odpovídáte“ na něco na co jsem se já Vás vůbec nikdy neptal.

A teď k tomu nejzávažnějšímu: Vy jste uvedl, že kdysi dávno jste mi v dobré víře nabízel práci o kterou já jsem nejevil zájem především proto, že mě Třinecké železárny v té době natolik zklamaly, že už od té doby o žádnou další práci nemám zájem. Pokud si dobře vzpomínám, tak jste mě kdysi dávno skutečně navštívil a sdělil mi, že máte v úmyslu stavět v naši obci velký psi útulek, a zdali bych byl ochotny po jeho dostavbě v něm pracovat. Na to jsem Vám odpověděl, že jsem se už jako první písemně přihlásil a požádal o práci v psím útulku v Třinci, který se už v té době dostavoval. (Tuto písemnou žádost mám i dnes k dispozici.) Dále jsem Vám sdělil, že pokud by mi to v Třinci nevyšlo, tak, aby jste semnou počítal a to i přesto, že jsem tenkrát prožíval skutečně velmi těžké životni období. Pokud vím, tak do dnešního dne jste v naši obci žáden psi útulek nevystavil! Takže Váš výrok, že jste mi kdysi v dobré víře nabízel práci je zcela zavádějící.

Dále uvádíte, že mate na obci k dispozici celý šanon mých textu. Pokud vím, tak v posledních sedmi letech jsem na obec žáden svůj text nezaslal. Všechny texty o kterých Vy pravděpodobně mluvíte jsou jedině ještě z doby, kdy mě Třinecké železárny protizákonně propustily a já jsem na ně podal soudní žalobu. A protože Třineckým železárnám tenkrát hrozilo, že tento soudní spor semnou prohraji, tak někteří jejích zástupci začali jednat doslovně mafiánským způsobem a zcela zjevně zatáhli do tohoto sporu některé pracovníky ÚP v Třinci, městské policisty i policisty policie ČR, pracovníky sociálního odboru v Jablunkově, pracovníky VZP, soudce, soudní znalce v oboru zdravotnictví, pracovníky exekučního úřadu atd…, atd…, a v poslední řadě i některé zastupitele naši obce. Výsledkem této štvavé kampaně vedené NĚKOLIK LET(!) proti moji osobě bylo, že jsem neměl v té době už žádnou silu Třineckým železárnám dále vzdorovat, a tak jsem byl nucen v tomto soudním sporu přestat pokračovat. A proto se nedivte, pane Roberte, že mate k dispozici tolik mých textu, když s těmi to lidmi tenkrát nešlo jednat jinak nežli písemně.

Ale pokud jste tyto texty studoval, tak mezi němí jste určitě našel i moji žádost o práci knihovníka v knihovně v Hrádku, která se tenkrát měla otevírat. Tuto žádost o práci jsem podal písemně a jako první(!), a Vy jste mi přislíbil, že jakmile budete uvádět tuto knihovnu do provozu, tak mě , jako prvního vyrozumíte. Nutno ještě podotknout, že v té době jsem byl nezaměstnány, měl 3 nezletile děti a téměř žádna jiná nabídka práce nikde v okolí nebyla. Můžete mi dnes vysvětlit to, proč jste svůj slib nedodržel (?), a práci knihovníka jste nabídl v té době jedné Vám známe svobodné mladé slečně a následně svoji manželce?

Víte pane Roberte, mě se zdá, že si jen hrajete na jakéhosi upřímného chlebodárce, který zbaštil všechnu moudrost světa, a to jen proto, aby jste co nejvíce lidi získal na svojí stranu a dostal co nejvíce hlasu v příštích komunálních volbách. Proto si Vám dovolím v této diskusi položit už poslední otázku: Umíte si představit sebe, jako starostu naši obce? ( Odpovězte mi prosím pokud možno konkrétně a bez zdlouhavých komentářů.)

A mě jste se pane Roberte omlouvat nemusel. Raději se omluvte těm našim občanům, kterým jste v této diskusi poskytl zcela zavádějící a nepravdivé informace.

Věřím, že v případě nějakých dalších našich diskusi se už vyvarujete jakýchkoliv dalších podpisových uderu. Domnívám se, že jen tak bude naše diskuse smysluplná a k prospěchu naši obce.

S pozdravem

Pavel Bocek
bo.cek@seznam.cz

 Odpovědět na příspěvek

          
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Jarda

Založeno: 31.01.2008, 17:23

Mě už fakt zůstává rozum stát. Já bych vám neodpověděl ani česky, natož tak polsky. A nechápu, že má někdo tolik trpělivosti s váma tady vést tak debilní debatu .
Pochybuju o vašem dobrém duševním zdraví. A poslední otázka závěrem: Umíte si představit sebe, jako knihovníka naší obce? (chápu , že vzdělání nemusí být rozhodující, ale škoda, že vám tenkrát neslíbili místo lékaře, protože ten nám tady fakt chybí...)

 Odpovědět na příspěvek

           
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: rk

Založeno: 31.01.2008, 19:37

Náhodou je to dobré uvolnění po celodenním pracovním stresu :-)
rk

 Odpovědět na příspěvek

           
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Pavel Bocek

Založeno: 31.01.2008, 19:57

Míly Jardo.

normální, zdravy a slušný chlap se nebojí(!) a pokud chce diskutovat, tak má i odvahu představit se celým svým jménem. To že ty sedíš, jak se říká, skryty někde za bukem a vykřikuješ silná slova, ještě neznamená, že jsi silný, zdravy a odváženy chlap. Spiš to nasvědčuje tomu, že se bojíš a že dnešní době a naši společnosti vůbec nevěříš.

A na tvoji otázku, zdali si umím sebe představit, jako knihovníka naši obce, ti odpovídám, že dnes už o toto místo nestojím. Ale v době, kdy jsem měl dost značné zdravotní problémy a téměř žádna jiná práce v okolí nebyla, tak jsem o toto místo stál.

S pozdravem

Pavel Bocek

 Odpovědět na příspěvek

            
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Jarda

Založeno: 31.01.2008, 20:34

Milý pane,
je zajímavé, že se ani moc neznáme a už mi tykáte. Ale já si na to stejně nepotrpím, tak mě těší Pavle, jsem Jarda. To, že nevíš který, buď jenom rád.Co se týče tvého odhadu, jsi vedle jak ta jedle. Dnešní doba sice není jednoduchá, ale žije se mi v ní dobře a naší společnosti věřím určitě víc, než tobě.
A taky by mě zajímalo,o jakou práci vlastně stojíš. Můj odhad je, že o žádnou!!!!!!!!!!
Tak dobrou noc, Jarda

 Odpovědět na příspěvek

             
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Pavel Bocek

Založeno: 31.01.2008, 20:59

Také dobrou noc Jardo.

Pavel

 Odpovědět na příspěvek

              
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Jarda

Založeno: 01.02.2008, 14:55

Vidím, že sis našel nového kamaráda, se kterým máš hodně společného.
Ale dělejte tak hoši, aby si ten, kdo tu vleze odjinud, nemusel myslet, že v Hrádku bydli samí debili
Chtěl jsem ti popřát pěkný víkend, ale došlo mi, že ty máš víkend celý týden.
Tak čau Jarda

 Odpovědět na příspěvek

             
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Jurek Kluz

Založeno: 31.01.2008, 21:07

Ja Ja Palko Bocków beje robił, až mi bejóm róšč fusy na jynzyku. Darujym ci pavle jednóm świńke ze swojigo chlywka, jak sie chyciś porzóndnej roboty a ni takigo spisovatela. Z tego pisanio svojóm rodzine moc niezabezpieczysz. Pieczóny golymb to moš roz do gymby.
Tyn mistostarosta ci musi pic krew, co? Wjysz ty co, na poj do voleb, natři mu to a bejesz mistostarostóm ty. Juž je tam třeba vyvjetrać na tej gminie. A ty byš byl vhodny kandydat. Jo už twojóm aktyvite sledujym pore roków. W tym werku cie bylo fakt skoda. Ty mosz na wjyncyj. Jo cie bejym wolił bo pišesz, ze umjyš zegnać prachi. Už sie ciešym jak sie tyn Gródek beje mieć fajně. Wejš ku siebje Zbycha. Byli byšcie fajno dwójka. Ale nieposer to a wydžyrž až do voleb pisać ty twoje litanije aby sie na ciebie nie zapómnialo. No ale jak beješ jyny pisol to mojóm świňke nie dostanieš.
Ostrava mo swojigo Ostravaka Ostravskigo, Gródek mo svojigo gródčzoka gródeckigo

 Odpovědět na příspěvek

              
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Pavel Bocek

Založeno: 01.02.2008, 11:11

Witej Jurku,

ty fusy ci už asi na tym tvojim jynzyku nikdy porzóndnie nienarosnóm. To vjysz, pumalu starnym, sil už tež po kapce ubywo a zdrovi už tež nima to, co bywalo kjejśi. A jak sie jeszcze dziśo ku tymu podzivóm na tych naszych novodobych milioneróv, kjerzi jeszcze nikdy w žiwocie nic swojimi rynkami niewytvořili, tak mje skutečnie przechodzi chynć do jakikoliw dalszi porzóndnej chlopski roboty.

Ale do niedowna žeś jeszcze musiol mieć tyn swój jynzyk dość kudlaty. Bo vjysz, jo tež chowol swinie. Mjolech dokónca 2 maciury a jednego kańca, a mlodych tela, že žech to ponikiedy ani niestarczil porachować. Ku tymu žech mjywol aji7 kóz. To wjysz dziecka trzejabylo jakśi užiwić. Teraz, jak dziecka už móm vjelki, tak žech se niechol jyny jednóm koze a capka. Ale aji tyn už pudzie co niewidzieć na patelnie. A wjysz co mje aji jeszcze odradzilo od dalszego gazdowani: przedstow se, zaś sie naszli w naszej dziedzinie ludziska, kierzi mje meldowali až w Jabónkowie. Že pry z tých zwiyrzoków strsznie bogatnym a nieplaćim žodne danie. Ale nielutujym sie. Teraz móm alespóń wjyncej czasu na gupoty.

A tyn nasz mistostarosta mi ani tak moc krew niepije. To jo znó daleko wjynkszich chacharów, kjerzi mi skutecznie pijóm krew. Ale je fakt, že už to kapke przeganiol, tak žech mu musiol troche strzignyć po uszach, aby sie zawczasu spamjyntol. Przeca nieniechóm ze sebje robić starego cypa.

Jurku, jak bedym mjol kjedy kupa pińyndzy, tak ci kupim wjelkóm zlotóm medajle za to, že žeś je pjyrszi, kjery umjy cosi ponaszymu napisać na interneće. A dziśo, jak přidziesz ku wjeczoru na hrziszcze, tak ći kupim zato aspóń vjelkóm póle rómu!

Ale aby my alespóń kapke dyskutowali ku tematu, tak co prawisz ty na ty poplatki za odpad?Nimož jaki lepsze nawrhi niž jo?

Tymu twijimu textu, žech sie skutecznie od serca zaśmjol. A tak ći nakóniec powjym tež takóm jednóm przigode na zaśmjoći: Jak žech jeszcze kjejśi chowol ty świnie, tak mi skoczil do chlywka stary mryngary kocur od Walka a jednóm świnie mi zežrol. Samozrzejmje, že ni staróm, ale wjysz, ganc takóm tóm malutkó hned po oproszyńu. Drugi dziyń prziszel zaś, ale to se už isto staro świnia dowala pozór, a jak tyn kocur skoczyl do tego jejigo chlywka, tak go na mjejscu zežrala. Naszel žech po nim jyny kónsek kwostu a pore kudlów we slómje.

Tak Jurku ahoj a pozdrawuj dóma.

Pawel

 Odpovědět na příspěvek

               
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Jurek Kluz

Založeno: 01.02.2008, 13:18

Czumjym jak umjysz po naszymu a to mosz polski szkoly. Prawim se,ty dóma jo dóma, ty nie robiš jo nie robjym, tóž aspóň bejymy pisač. Tak sie dziwóm na to coch tu za ty dwa dni napisol pak sie prawjym, že mušym tež mieć w pali na to žech nikdy po naszymu nie pisol a to móm czeski szkoly. Na wojně mie kapke po romsku nauczyli mówić ale ni pisać. Tyn róm bych wypil rod aji dwa. Ale na hrziszczu straszně smerzdzi cygaretlami. Jo by naczuchnyl a zaś by dzisio nic niebylo. Bo ta moja w ostatnim czasie jak jyny kapke smerdzym juž mo zaminke, aby nic nie było. Jo nie wjym co to po tela rokach do ni vlyzlo. Kiejsich sie myl nogi roz za tydzyń a teraz juž muszym každy dziyń (jesi chcym dostać). A jak nie chcym to na to myci serym. Trzeja szanować wode. Jo móm statnióm. Ni jako ty!
Palko ty nikdy nie bejesz miol kupa piniyndzy bo nie robisz. A kdo nie robi tyn by nimioł ani jeść (mówil mi roz pan wielebny) a na szrubkach sie niedo moc zarobić choć byś jich ukrod tysiónce. To zaś sie mi nuci to o tych fusach na jynzyku...
Ale podobo sie mi jak tu werzejnie a szczyrze powjysz wszystim jakiś byl kiejsi złodziej. Toś je u mnie chłop z kulami.

Jo tež nimóm kupa chechtoków ale ty socyjalki sóm fort jeszce dobre. Łobo mómy na internet (ty aj na rumy) cieplo w chaupie a to je zakład. Jeszcze jak ty nasze baby na nas robióm. Co byś jeszcze chcioł.

Zaujmnylo mie to opowiadani o tej twoji móndrej świni a tym gupim mryngatym kocurze łod Walka. Ty most z tym Walkym dość kłopot, co? Ani ci nieodpowiado do 24 godzin. Ciekawe czy ku trafu priszeł. Czym to kormisz ty świnie, že sóm tak agresywne. Ale na drugi strónie oko za oko, zómb za zómb a kocur za siele. Tak to mo być tak je to sprawnie.

Mosz recht, nima dobre robić ze siebie cypa. To s tebóm souhlaszym, jyny pisz až wszyscy wiedzóm co wszystko mosz w pali. Nie zapómni sie podpisać jako sprawny gorol jako jo, no ni?

Ło tych bogoczach zaś podrugi bo sie mi teraz fest chce na małóm. Czecze, jo ci cosi ostatnio móm z tóm prostatóm bo kielarazy cisnym na doraz a ni a ni. Ty ześ je w pohodě?

 Odpovědět na příspěvek

                
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Jurek Kluz

Založeno: 02.02.2008, 08:25

Tóž teraz móm chile napisać cosi o bogoczach a poplatkach za odpad. Jo sie z tebóm naprosto zgodzóm. Sóm bogaci niech płacóm a to ni jyny za odpadki. Jo by jim naparzil tela dani, až by zchudli tak jako my. To by ci byla fajno rowność, bo zowiść je świnia. Cały Gródek chudych, ani na poplatki by nie było. Jedyn by siedziol całymi dniami na internetu, drugi by chowoł świnie. A w lecie by my sie fest opalowali, wjysz czymu no ni?

 Odpovědět na příspěvek

               
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Jurek Kluz

Založeno: 02.02.2008, 13:54

Palo, czyž je bjydny, že nie piszesz? Juž tego msz dość? Albo cie wczora tyn rumek łomamił

 Odpovědět na příspěvek

                
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Juzek

Založeno: 02.02.2008, 17:09

Jo se myślym, že tym pisanim tych długich tekstów tak se wypracowoł prstoklad, že zadrził klawesnice.

 Odpovědět na příspěvek

                 
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Jarda

Založeno: 02.02.2008, 17:40

Nebo dostal po uších a líže si rány

 Odpovědět na příspěvek

                
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Pavwl Bocek

Založeno: 05.02.2008, 15:07

Jurku,

co myśliś, že tyn Jarda, co tak "pjeknie" po czesku o nas pisol a naroz zostol po ćichu, žarli na to, že cie móm radszi niž jego? Albo śie gańbi zato, že sie we szkole szpatnie uczyl a do dzisia nieumjy pisać po maszymu?

Palo

 Odpovědět na příspěvek

                 
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Jarda

Založeno: 05.02.2008, 16:21

Nežárlím, o tvou lásku až tak nestojím. Už dávno vím, že vrána k vráně sedá-rovný rovného si hledá. Ve škole jsem se neučil až tak špatně. V psaní mám sice mezery, ale čtení mi jde obstojně. A to je hlavní, protože číst tady ty vaše ptákoviny, to fakt stojí zato.
Tak pište hoši!!!!!

 Odpovědět na příspěvek

                  
 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poplatky za odpad

Autor: Palo Bocek

Založeno: 05.02.2008, 17:11

Jardo,

tak to je dobře, že ses ozval a neurazil. Jsem rad, že tě alespoň trochu baví číst ty naše ptakoviny, protože o tom to cele je. Ale skus sám napsat také nějakou tu ptakovinu, třeba i česky, abys i Ty pobavil trochu nás.

Pavel

 Odpovědět na příspěvek

 
 Re: Poplatky za odpad

Autor: Pavel Bocek

Založeno: 21.01.2008, 15:15

Včera jsem požádal starostu města Nova páka Mgr. Josefa Cogana, aby mi pokud možno mimo jiné sdělil, proč město Nova páka ZRUŠILO POPLATKY za komunální odpad. Vzhledem k tomu, že moje otázky se překrývaly z otázkami jednoho z novinářů, tak pan starosta mi dnes ( to znamená do 24 hod. ) zaslal následující odpovědi.

Original Message-----
From: Rysavy, Ivan [mailto:Ivan.Rysavy@economia.cz]
Sent: Wednesday, January 16, 2008 7:54 AM
To: Cogan Josef
Subject: z čsp. Moderní obec - OTÁZKY na téma, o němž jsme včera hovořili telefonicky DĚKUJI

Dobrý den, vážený pane starosto,

jak jsme se včera dopoledne telefonicky dohodli, za časopis Moderní obec (www.moderniobec.cz) si Vám dovoluji poslat několik otázek k obecně závazné vyhlášce, kterou jste v prosinci 2007 ve městě zrušili obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Otázky připojuji za svým podpisem.
Můžete mně, prosím, potvrdit, že jste je v pořádku dostal a že mohu počítat s Vašimi odpověďmi do úterý 22. ledna?
Předem Vám, vážený pane starosto, děkuji a těším se na další spolupráci.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Ivan Ryšavý
Moderní obec
tel. 23307 1407, 731 454 597

OTÁZKY:
1) Kolik tento poplatek dosud činil a jaká byla jeho úhrnná vybraná výše za rok 2007? Postačovala jeho výše k pokrytí všech nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů? Jakou částku město na pokrytí všech těchto nákladů případně muselo doplácet?

Poplatek dosud činil 200,-Kč/občan. Úhrnná vybraná výše v roce 2007 byla 1,7 mil. Kč. Na pokrytí nákladů nestačila. Náklady 2007 celkem = 6,5 mil. 1,3 mil město obdržela za tříděný odpad. Na oblast celého odpadového hospodářství ( včetně směsného )doplácelo město 3,5 mil. V oblasti tříděného odpadu náklady činily 2,65 mil. Kč, výnosy 1,3 mil. Kč,-. Doplatek tedy činil 1,35 mil. Kč

2) Proč jste se rozhodli tento poplatek zrušit a co si od tohoto kroku slibujete?
V roce 2006 město snížilo poplatek za odpady ze 400,- Kč na 200,-Kč s tím, že pokud se zvýší množství vytříděného odpadu poplatek zcela zrušíme a naopak pokud se sníží množství tříděného odpadu zvedneme ho na maximum. Množství vytříděného odpadu se zvýšilo o 15%, proto jsme poplatek zrušili. Zvýšila se i kvalita třídění z 46% na 51% (tuny tříděný/tuny směsný * 100) a rentabilita třídění z 75% na 80% (výnosy/náklady * 100)

3) Pochopil jsem dobře, že část nákladů pokrýváte z poplatků, které za třídění odpadů město dostává od společnosti EKO-KOM? O jakou částku od společnosti EKO-KOM jde a jaký představuje podíl z celkových nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů?

Náklady na tříděný odpad jsou cca 2,65 mil Kč. Příjem z EKO-KOMU 1,3 mil.

4) Mám zrušení poplatku rozumět tak, že město nyní (od 1.1.2008) bude hradit veškeré náklady související s provozem systému v plné výši, tedy přinejmenším v takové, jakou bylo nutné hradit v roce 2007, kdy se vybíraly poplatky od občanů? Nebo město podniká nějaké kroky k tomu, aby soukromé firmy, které jsou v provozu systému smluvními partnery města, svoji činnost prováděly ještě efektivněji a tedy také levněji? Pokud je tomu tak, jaké konkrétní kroky město v tomto směru činí?
V příjmech odpadne poplatek od občanů. Jinak zůstává vše při starém. Tak na efektivitu je standardním postupem. Zároveň odpadnou některé administrativní náklady související s výběrem poplatků a ušetří se čas občanů.

5) Nebo město zároveň činí kroky k tomu, aby se ještě více ropzšířilo a zefektivnilo tříděn í odpadů občany - a více se tedy také získalo od společnosti EKO-KOM? Pokud ano, jaké konkrétní kroky to jsou (budou)?

Město bude nadále rozšiřovat systém. Standardně se posilují místa, kde je nedostatečná kapacita.Zároveň je možné odebrat pytle na tříděný odpad, což se osvědčuje hlavně v osadách.

6) Co byste poradil jinému městu, které by chtělo následovat příkladu Nové Paky a poplatky na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů rovněž zrušit, případně zmrazit nebo snížit?

Město Nová Paka se k třídění odpadů snaží občany motivovat pomocí metody biče a cukru. Vidíme to spíše jako investici do budoucna, kdy předpokládáme další významný nárůst nákladů na likvidaci odpadů. Je svobodným rozhodnutím každé samosprávy jaký systém si zvolí.

7) Vše ostatní, co byste chtěl případně uvést k této problematice.

 Odpovědět na příspěvek

  
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

OBČANE BRAŇ SE !!!

(OP, 9. 6. 2012 21:43)

Středověk,zloději vládnou,lid je manipulován. Bohatství Země patří všem lidem,celému lidstvu,nejsou žádní nadlidé,jsou jen zmetci,kteří si na nadlidi hrají a sami sebe za nadlidi považují. Fašisté se považovali za nadlidi a ti,kteří stále ještě pociťují nadřazenost nad ostatními se jim řadí na roveň,je jedno v jaké politické straně jsou členy. K půdě a přírodnímu bohatství se dostanou jen různé mafie,vládní,nevládní spolky,hospodaří,těží,s vyhospodařeným,vytěženým obchodují a tak "demokraticky", "spravedlivě" manipulují s majetkem všech občanů. Česká republika patří všem jejím občanům bez rozdílu,jen si to zatím ještě mnoho občanů neuvědomuje,nebo nepřipouští,občas tomu ani nerozumí a tak si myslí,že to tak má být,najdou se i ti,kteří se raději spokojí s málem v obavách,že by o to málo mohli přijít. Všeho dočasu.
http://obcan-pavel.webnode.cz